Dialoog over compassie bij Platform Zelforganisaties

Stadjers voor Compassie was gevraagd een dialooggesprek te leiden over compassie op de conferentie van het Platform Zelforganisaties van 24 november. Dat werd een openhartig tafelgesprek over het thema ‘Zoeken naar wat bindt’.

Het Platform Zelforganisaties bundelt de organisaties van migranten in Groningen. Het platform is een gesprekspartner van de gemeente en stimuleert de aangesloten verengingen om werk te maken van integratie met behoud van de eigen cultuur.

In het dialooggesprek tijdens de conferentie sprak een zeer divers samengestelde groep van tien mensen over compassie in hun leven en de wereld om hen heen. Veel van de deelnemers hadden een Christelijke achtergrond.

De gulden regel: ‘Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’ riep verschillende reacties op. Iemand vond het te weinig persoonlijk. Bij een ander riep het op dat je altijd vriendelijk zou moeten zijn, waarmee je dan als het ware een ‘gastrol’ in je eigen leven vervult.  Hoewel iedereen een andere invulling aan het begrip compassie gaf, waren er ook veel overeenkomsten.  We spraken over de relatie tussen passie en compassie. En over hoe belangrijk het is voor hulpverleners om betrokken te zijn bij hun cliënten, met compassie te werken. Ook kwam naar voren dat het woord compassie soms negatieve gevoelens kan oproepen omdat het aan religie verbonden is, die los staat van de samenleving.

Aan het einde deelden de aanwezigen wat hen geraakt had. Enkele uitspraken:

‘Compassie blijft te dicht bij ‘gelovige’ stromingen, maar staat te ver af van de samenleving van nu en dat wordt gevoeld door cliënten.’
‘Passie voor compassie’. ‘Empathie.’
‘Compassie is: Gods liefde in actie” en ‘De bron van goede dingen van mezelf voor mijn naaste.’
‘Mandela, een van mijn helden, zegt: Compassie zit in het hart en dat is de goede weg. Zijn passies daarmee de slechte weg van het hart?  Ik wil de vraag niet bevestigen of ontkennen maar hij inspireert me.’
‘Compassie betekent liefde van iets.’
‘Compassie kan een dogma zijn, een dode letter. Is compassie niet een hart-, hoofd- en handzaak?’
‘Compassie is een combinatie van allerlei passies. Het kan van binnenuit of buitenaf  komen. Daarmee is compassie een kwestie van een denkwijze en respect voor andere denkwijzen.