Lichtceremonie in Turkse moskee

Al duizenden jaren wordt op 21 december midwinter gevierd. Na deze kortste dag gaan de dagen weer lengen: het licht, symbool van het goede, van kracht en groei, komt terug en in veel culturen is dat reden voor een lichtfeest.

Dit jaar wordt in Groningen voor de vierde keer een lichtceremonie georganiseerd, met als thema ‘samen beleven’. Op de bijeenkomst wordt vanuit heel verschillende tradities aangegeven wat licht voor ons betekent. Plaats van handeling is het gebouw van de Turkse moskee, zondag 23 december van 14.30-16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee nog even na te praten.
Wilt U voorafgaand of na afloop meekijken met het gebed van de moslims? Om 14.10 en 16.25 uur is het gebedstijd, het gebed duurt 10 minuten. Welkom!

In het Platform Religie en Levensbeschouwing werken onder meer, Boeddhisten, Bahá’í, Brahma Kumaris, Christenen, Hindoes, Humanisten, Joden, Moslims, School voor Praktische Filosofie, Soefi’s en Vrijmetselaars samen om elkaar te leren kennen en vooroordelen en angst tussen mensen weg te nemen.
www.platform-groningen.nl