Feest op 17 maart: tien jaar Platform voor Religie en Levensbeschouwing

Op zondag 17 maart viert het Platform voor Religie en Levensbeschouwing, de geestelijk vader van  het project Stadjers voor Compassie, zijn tiende verjaardag. Dat gebeurt in ForumImages, Hereplein 73 vanaf 14.30 uur. Iedere belangstellende is welkom.

Het provinciaal Platform Religie en Levensbeschouwing is opgericht in 2002 om onderlinge samenwerking, respect en solidariteit te bevorderen. Tussen verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen, en ook tussen de burgers in Groningen. In zijn activiteiten wil het Platform zoeken naar wat bindt om zodoende de beeldvorming over ‘andersdenkenden’ te nuanceren.

Het jubileumprogramma omvat onder andere de lezing ‘Zin en onzin van de seculiere samenleving’ door dr Laurens ten Kate, docent filosofie en religiestudies aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en dialooggesprekken over het thema ‘wat wil ik mijn kinderen meegeven?’ De middag wordt om 17.00 uur afgesloten met een feestelijke verjaarsvisite.

Meer informatie is te vinden op www.platform-groningen.nl. Daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden voor de middag.