gemeente Groningen

Groningen nu officieel Compassiestad

De gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij de internationale beweging van Compassiesteden en mag nu de titel ‘Compassiestad’ voeren. Jannie Visscher, wethouder Integratie, is namens het college van B&W benoemd als Compassieambassadeur.

De gemeente Groningen voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden door de internationale beweging “Compassionate Cities”. Groningen beschikt met het Platform voor Religie en Levensbeschouwing over een partner die de promotiecampagne ‘Stadjers voor Compassie’ uitvoert. Ook heeft Groningen, met de benoeming van ambassadeurs, noodzakelijke sleutelfiguren aangewezen voor de campagne.

Het gemeentebestuur ziet de aanmelding als Compassiestad als een logisch vervolg op de campagne ‘Stadjers voor Compassie’ waarin op basis van het Gronings Handvest voor Diversiteit activiteiten worden ontplooid die bijdragen aan onderlinge verdraagzaamheid.

Groningen Compassiestad past volgens het college van B en W goed bij het integratie- en emancipatiebeleid van de gemeente Groningen. Op basis van de integratienota ‘Nu Ritsen’ wil Groningen zo veel mogelijk initiatieven ontplooien om met Stadjers in gesprek te gaan over onderlinge betrokkenheid en verdraagzaamheid. Het campagneteam ‘Stadjers voor Compassie’, de Compassieambassadeurs en de gemeente Groningen gaan op korte termijn overleggen hoe Groningen zich als ‘Compassiestad’ verder kan ontwikkelen.