Activiteiten

Lichtceremonie 2019

Lichtceremonie over vergeven

Hoe vatten verschillende religies en levensbeschouwingen vergeven op? Maken we allemaal niet “fouten” die blijven knagen? Een daad waar we ons voor schamen? En als iemand voordringt bij de kassa of je rechts inhaalt in het verkeer, wat doe je dan? Wat is de beleving van iemand die naar vergeving zoekt, hoe kun je vergeven en hoe vind je vergeving?

De Lichtceremonie staat dit jaar in het teken van ‘vergeven’ met een interview, een koor, muziek en korte bijdragen. Zoals altijd is er het kaarsenritueel om de verbinding tussen ons allen tot uitdrukking te brengen.

Je bent van harte welkom!

Plaats: Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67, Groningen
Datum: zondag 15 december
Tijd: 15.30 uur (inloop 15.00 uur)
Entree: gratis

Flyer (pdf)

Leven als dialoog: Martin Buber, het chassidisme en jij

In deze tijd van toenemende maatschappelijke polarisatie hoor je vaak de roep om meer dialoog. Via gespreksavonden, dialoogtafels, en andere ontmoetingsvormen probeert men het gesprek tussen mensen op gang te brengen. Maar bestaat er ook zoiets als een dialogische levenshouding? En wat betekent het om een wezenlijk contact met de ander te hebben?

De joodse filosoof Martin Buber (1878-1965) is de hoofdvertegenwoordiger van de dialogische filosofie, een filosofische stroming waarin dialoog centraal staat. Dialoog is voor Buber meer dan een gesprek, het is een vorm van zijn, het aannemen van een bepaalde houding tegenover de wereld die hij de ik-jijhouding noemde. In de ontwikkeling van zijn filosofie werd Buber beïnvloed door het chassidisme, een mystieke stroming binnen het Jodendom.

In deze bijeenkomst zullen we de dialogische filosofie van Martin Buber verkennen evenals de verbanden tussen zijn filosofie en het chassidisme. Dit gebeurt door middel van een lezing waarin ook korte films, praktische oefeningen en lezingen uit Bubers werk aan bod komen.​

Marc Pauly & Jacob Ben-Chaim

Zondag, 3 november van 15:00 tot 17:00 uur. ​De Poort, Moesstraat 20, Groningen.
​Beperkt aantal plekken beschikbaar. Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de site van De Poort

S(pr)ing 2019 – een terugblik

terugblik spring 2019 - Bahaï, Margriet en Nico HuppesOp zondag 14 april hebben we het voorjaar interreligieus ingezongen met S(PR)ING in de Lutherzaal. Er waren zo’n veertig mensen aanwezig in een halve kring waar in het midden de muzikanten zich opstelden. Drie groepen muzikanten die met het publiek samen ging zingen vanuit verschillende tradities.

Een meerstemmig Baha’i lied werd ambitieus ingestudeerd in korte tijd. Het resultaat was wonderbaarlijk.

terugblik spring 2019 - Jodendom, Carla da SilvaVanuit het Jodendom is er Jiddisch gezongen met vrolijke, uptempo liederen met accordeon.

Tot slot waren er twee mannen van het Jong Humanisme die bekende, wereldse nummers zongen op gitaar begeleid, waaronder ‘Knolraap en lof, schorseneren en prei’.

 

terugblik spring 2019 - Jong Humanisten, Ivo Hengst en Welmer Boiten

Irena vertelde als bezoeker over de middag: “Ik vond het vooral warm en gezellig. Dat samen zingen is echt verbindend. Tip: meer verhaal bij verschillende stromingen/geloven en misschien ook meer op de lente (veranderingen/transities) toegespitst”. Een andere bezoeker zegt: “Bij deze middag was weer de vertrouwde, warme en openhartige sfeer te bespeuren. De zeer uiteenlopende liederen waren samen een mooie mix en bont geheel. Het eerste lied vond ik wat ingewikkeld om aan te leren en stond voor mij de beleving van het samen zingen wat in de weg. Verder kon ik meestal meezingen, wat ik met veel plezier heb gedaan”. Tip: het bleven volgens haar losstaande momenten, ingevuld door de diverse groepen. Hoe zou het zijn als tot slot een lied gebracht zou worden door alle muzikanten samen? Ze zegt: “Voor mij zou dat een brug slaan tussen de religies, opvattingen en mensen. Het kan iets van de eenheid in verscheidenheid tonen, die er toch is, die wij toch daarmee in het bewustzijn kunnen brengen?” Deze suggestie wordt mogelijk bij de Lichtceremonie in december verwezenlijkt met een interreligieus samengesteld gelegenheidskoor.

Midzomermiddag zondag 23 juni 2019

‘Het huis dat we samen bouwen’

is een idee van filosoof en theoloog Jonathan Sacks. Het staat model voor een nieuwe samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden beter met elkaar leren omgaan. ‘Geïntegreerde diversiteit’, noemt Sacks zo’n ideale inclusieve samenleving.

Wil je hierover meepraten? Kom dan naar de Midzomermiddag op zondag 23 juni a.s. in Synagoge Groningen. Bekijk / download de flyer (pdf).

23 juni 2019, 13.00 uur tot 17.00 uur
Synagoge Groningen, Folkingestraat 60
Donaties welkom, aanmelding niet nodig
Na afloop is er koffie/thee en de gelegenheid om na te praten

Globale planning Midzomermiddag zondag 23 juni 2019

13.00: opening en welkom

13.15: Film “Them” van Artur Zmijewski in de Rabinaatskamer- film en dialoog

14.00: Korte plenaire toelichting over het vervolg (hoe werkt het carrousel?)

14.15: Begin carrousel (15 minuten per keer/deel, 4 onderdelen, allemaal met een eigen invalshoek op het thema “Het huis dat we samen bouwen” vanuit verschillende religieuze tradities)

15.15: Einde carrousel en plenaire dialoog discussie tussen de carrousel leiders

16.15: napraten en markt (ontmoeting op het tempelplein) plus parallel film van Rabbi Sacks “The home we build together” in de Rabbinaatskamer laten zien – https://youtu.be/tzBG9AwpXYg

17.00: afsluiting

S(pr)ing! – 14 april 2019

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’

Deze onvergetelijke regel dichtte Herman Gorter in maart 1889. Nu, 130
jaar later in 2019, is het nieuwe lentegeluid in Groningen te horen tijdens
het muzikale evenement

S(PR)ING!

Kom in de Lutherzaal (Stadsklooster) meezingen!
Met liederen uit drie verschillende religies en levensbeschouwingen:
Bahá’í, humanisme en jodendom. Mee dansen, of gewoon kijken en luis-
teren, mag natuurlijk ook…

S(PR)ING!

Lutherzaal (Stadsklooster), Haddingestraat 23, Groningen
Zondag 14 april, 15.00-16.30 uur
Gratis toegang, donaties welkom, aanmelding niet nodig
Na afloop is er koffie/thee en de gelegenheid om na te praten

Lichtceremonie over Geborgenheid op zondagmiddag 16 december 2018

Geborgenheid. Dat is je ergens thuis en beschermd voelen. Bij mensen die je vertrouwt en waar je om geeft. Bij jou of anderen thuis. Of in je kerk, moskee, tempel, synagoge, clubhuis of vergaderzaal. Op welke manier zorgen ze daar dat je je geborgen voelt? Zijn daar regels voor? Tradities? Waar komen die vandaan? En wie houdt ze in stand? Voel je je er ook wel eens niet geborgen bij je geloofsgenoten of medeleden? Wat doe je dan? En bij wie kun je dan terecht?

De jaarlijkse Lichtceremonie in Groningen gaat dit jaar over ‘geborgenheid’ in religie en levensbeschouwing. Je bent van harte welkom!

Lichtceremonie 2018
Plaats: De Fontein, Eikenlaan 255, Groningen
Datum: zondag 16 december
Tijd: 16.00 uur (inloop 15.30 uur)
Entree: gratis

Parkeren kan tegenover bij de Vensterschool/de Parrel.
Na afloop is er nog gelegenheid tot napraten onder het genot van een kopje koffie/thee.

Vredesweek 2018 – verslag

Drie bevlogen vrouwen spraken op zondagmiddag 23 september in de muziekkoepel in het Noorderplantsoen over het thema Generaties voor vrede. Drie vrouwen van verschillende generaties, uit drie verschillende landen en met geheel verschillende achtergronden. Toch waren ze eensgezind in hun wens tot het bereiken van vrede.

Ayal Gebretekle uit Groningen, een aantal jaren geleden gevlucht uit Ethiopië, vertelde hoe moeilijk het is om te kiezen in een conflict tussen twee volkeren, als je tot beide behoort. Want ze heeft een ouder uit Ethiopië en een uit Eritrea.

Lisa Rethmeijer, sinds een paar dagen Stadjer en afkomstig uit Duitsland, gaf uitleg over haar werk voor Aktion Sühnezeichen en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. En hoe het is om Duitse van ná de Tweede Wereldoorlog te zijn.

Bij beide spreeksters kwam de politiek om de hoek kijken. Maar Grietje Vijfschaft van het Universeel Soefisme zei weinig vertrouwen te hebben in de politiek als het gaat om het bewaren van de vrede. Zij vertelde hoe je via een persoonlijke weg de vrede kunt bereiken.

Tijdens hun betogen viel de regen met bakken uit de lucht. Wellicht dat daardoor de opkomst niet groot was. Maar de wél aanwezigen stoorden zich daar niet aan: onder de muziekkoepel stonden zij eensgezind, geborgen en droog.

Vredesweek 23 september 2018 Platform muziekkoepel Noorderplantsoen

Vredesweek 2018

Vredesbezinning: zondag 23 september

muziekkoepelAls onderdeel van de vredesweek (15-23 september) nodigen wij iedereen uit om samen stil te staan bij wat vrede voor ons en onze wereld betekent.

Vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen zullen korte spirituele impulsen worden aangereikt om te reflecteren, te bidden en te mediteren rondom het thema vrede.

Zondag 23 september om 16:00 uur in de muziekkoepel in
het Noorderplantsoen, Groningen.

Het programma duurt ongeveer 45 minuten.

Het thema van de vredesweek dit jaar is: “Generaties voor vrede.”
Dit jaar staan twee wat langere presentaties, van 10-15 minuten, centraal.
Eén presentatie zal worden gegeven door Ayal Gebretekle lid van de Bahá’í gemeenschap en van Ethiopische achtergrond.

De andere presentatie is in het Engels door Aktion Sühnezeichen, een Duitse organisatie die wil helpen met de wederopbouw in de landen die Duitsland bezet had en aan verzoening werkt.

Midzomermiddag 2018 -verslag

Harmonische Midzomermiddag over ruzie en conflict

Onder een stoffen hemel met sterren, wolken en blauwe luchten vond dit jaar in Groningen de Midzomermiddag plaats. De stoffen hemel was een onderdeel van de de expositie Stardust and Chickensoup in de synagoge aan de Folkingestraat. De midzomermiddag ging over ruzie, maar verliep (uiteraard…) volkomen harmonieus.

Ruzie komt in de beste families voor. En dus ook bij mensen die samen een bepaald geloof of levensbeschouwing aanhangen.

Maar wat doen ze eraan om onderlinge ruzies of conflicten te voorkomen, of op te lossen? Speciale afspraken, moderne regels, of juist eeuwenoude tradities? Doen ze het bij de een weer anders dan bij de anderen?

Inderdaad, er zijn nogal wat verschillen tussen religies en levensbeschouwing als het gaat om ruziemaken (formeel gezegd: conflicthantering) binnen de eigen groep. Maar ook overeenkomsten. Dat bleek uit de boeiende voordrachten van sprekers namens of over islam, christenen, joden, soefi en bahá’ís. Na de voordrachten werd ‘achter de schermen’ nog levendig in groepjes doorgepraat over het thema.

Bij de Midzomermiddag hoort traditiegetrouw ook een informatiemarkt. Dit jaar vanwege dreigende regen en onzomerse temperaturen niet op het achterplein (‘Tempelplein’) van de synagoge, maar op de voormalige vrouwengalerij op de eerste verdieping. De hele middag konden bezoekers daar informatie krijgen en spreken met vertegenwoordigers van de School voor praktische filosofie, soefi’s, humanisten, mormonen en bahai.

Dat in de synagoge iets bijzonders aan de hand was, kon geen voorbijganger in de Folkingestraat ontgaan: de klezmerband Aheym stond op het bordes van het gebouw enthousiast bezoekers aan te trekken.

Organisatie van de Midzomermiddag: Platform Religie en Levensbeschouwing | Groningen
In het Platform Religie en Levensbeschouwing werken Joden, Christenen, Moslims, Boeddhisten, Hindoes, Humanisten, School voor Praktische Filosofie en Spiritualiteit, Vrijmetselaars, Bahá’i en Universele Soefi’s samen om elkaar te leren kennen en vooroordelen en angst tussen mensen weg te nemen.