Activiteiten

Daar zit muziek in

Daar zit muziek inEen muzikaal verstillende bijeenkomst rondom de zonnewende. De stilte van de winter die overgaat in de klanken van de lente. Muziek delen en ervaren vanuit verschillende geloofsovertuigingen en culturen. Hoe gaat een universele dans? Hoe klinkt een Joods mantra? En wat maken de Bahaï voor muziek? Kom om te luisteren, mee te zingen, dansen en te ervaren tussen de glas in lood ramen van de Lutherzaal.

Waar? Lutherzaal (Haddingestraat 23 te Groningen)
Wanneer? Zondag 19 maart 15:30-17:00
Vrije toegang, aanmelding niet nodig.

Lichtceremonie 2016

Lichtceremonie bij Vrijmetselaars

Van tijd tot tijd organiseert het Platform een klein evenement. In de Vredesweek was dat een intiem optreden in de muziekkoepel van het Noorderplantsoen. In de donkere dagen voor Kerst is dat steevast de lichtceremonie.

lichtceremonie2016De lichtceremonie is ontleend aan een ritueel van het Universeel Soefisme, waarbij voor de zes grootste godsdiensten een kaars wordt aangestoken, aangevuld met een zevende kaars voor ‘allen die in tijden van duisternis het licht brandende hebben gehouden’.

Dit jaar is de lichtceremonie op zondag 18 december 16.00 uur in de Loge de Drieslag van de Vrijmetselarij, Turfsingel 46, 9712 KR Groningen, ingang W.A. Scholtenstraat.

Het thema is (H)erkenning. Vanuit verschillende geloofsrichtingen zal een korte bijdrage worden geleverd. En na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een kopje koffie of thee.

Om 15.30u gaat de deur open om ieder te verwelkomen die open staat voor herkenning in – en erkenning van de ander.

Zin op Straat 2016 – verslag

img_5783Op zaterdag kwamen we om 11 uur bij elkaar in de Open Hof. Bij koffie en thee vertelde Christian ons onze opdracht: Probeer je open te stellen voor de straat, voor de plaatsen en ontmoetingen die de straat je aanreikt. Of in Bijbelse beeldtaal: Waar zijn voor ons de plekken waar God ons roept naar voor ons heilige grond, om net als Mozes onze schoenen uit te doen, om ons te laten raken? Iedereen ging vervolgens zijn eigen weg en maakte zijn eigen ervaringen. Deze brachten we vervolgens mee terug om ze met elkaar te delen. Het was mooi om te zien hoe iedereen heel verschillende dingen meemaakte.

img_5784Ik vond het heel bijzonder om te zien hoe je binnen 1 uur je eigen stad op een heel andere manier kunt ervaren. Door niet met een bepaald doel door de stad te lopen, maar door juist schijnbaar doelloos naar je innerlijke stem te luisteren. En het mooie is: het kan elke dag!

(Marc Pauly)

Vredesbezinning 2016 – verslag

Op zondag 18 september 2016, een mooie zonnige zondag, stond er een grote kring van mensen in de muziekkoepel van het Noorderplantsoen.

zondag-18-september-2016-3Mensen van heel veel verschillende religies en levensbeschouwingen stonden daar, om naar elkaar te luisteren, en met elkaar te delen, om te bidden of te mediteren over vrede. De humanist deed een humanistisch gebed, de jood een prachtig verhaal van Toon Tellegen en een joods gebed. Vanuit het Universeel Soefisme werd verteld over de eenheid van religies en gebeden. We luisterden naar een tekst van Baha’u’lla en een Bahaí gebed, en  met het Vipassana Centrum  deden we een geleide meditatie.

Tenslotte vertelde Christian Herwartz, een Jezuïet, over het maandelijkse interreligieuze gebed in Berlijn en na zijn gebed nodigde hij de aanwezigen uit iets te zeggen of doen. Uit al deze spontane bijdragen bleek dat er vooral veel is dat ons bindt. Het was een mooie, warme middag in September. Shalom Chaverim!

zondag-18-september-2016-2 zondag-18-september-2016-4 zondag-18-september-2016-1

Vredesbezinning: zondag 18 september 2016

muziekkoepelAls onderdeel van de vredesweek (17-25 september) nodigen wij iedereen uit om samen stil te staan bij wat vrede voor ons en onze wereld betekent. Vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen zullen korte spirituele impulsen worden aangereikt om te reflecteren, te bidden en te mediteren rondom het thema vrede.

Zondag 18 september, 16 uur, muziekkoepel Noorderplantsoen, Groningen

Zin op straat: zaterdag 17 september 2016

straatstenenSinds het jaar 2000 worden in Duitsland Strassenexerzitien aangeboden. Bij deze nieuwe vorm van retraite wordt de straat tot klooster waar wij op zoek gaan naar zin. Bij deze miniretraite zal Christian Herwartz ons kennis laten maken met “de God van de straat”. Wij zullen een deel van de dag op straat doorbrengen en onze opgedane ervaringen onder begeleiding van Christian met elkaar delen. Voor meer informatie (in het Duits) zie www.strassenexerzitien.de.

Zaterdag 17 september: 11-16 uur, Open Hof, Spilsluizen 5, Groningen
Graag aanmelden per mail naar aanmelding@platform-groningen.nl

Over Christian Herwartz

christian herwartzChristian Herwartz is Jezuïet, geboren in 1943. In Berlijn Kreuzberg was hij medeoprichter van een open communiteit waar hij samen woonde met mensen van de rand van de samenleving. Hij is auteur van meerdere boeken, mede-initiator van het interreligieus vredesgebed in Berlijn en grondlegger van een nieuwe vorm van spirituele retraite, de retraites op straat (Strassenexerzitien).

Islam en vrijheid van denken

Zondag 29 mei 2016 organiseert het Humanistisch Verbond de bijeenkomst ‘Islam en vrijheid van denken, minicollege en denkoefening’ in Groningen.

Kranten staan bol van artikelen over politieke islam en de link met terrorisme. Want de islam… dat is onderdrukking, nul vrijheid van meningsuiting, het einde van diversiteit en – in het uiterste geval – terreur. Maar wat weten we eigenlijk van de religie die meer dan 20 procent van de wereldbevolking aanhangt? Op zondagmiddag 29 mei deelt filosoof en journalist Tarik Yousif in het Groninger Forum in Groningen in een minicollege zijn kennis over islam. Daarna volgt een denkoefening onder leiding van programmamaker en debatleider Bahram Sadeghi.

Tijd: inloop 14:00, programma incl. pauze 14:30 – 17:00
Locatie: Groningerforum, Hereplein 73,  9711 GD Groningen
Entree: € 10,00

Aanmelden via het Groninger Forum

Voor meer informatie over de activiteit: http://www.humanistischverbond.nl/islamenvrijheid
Een verslag van een eerdere bijeenkomst: http://www.humanistischverbond.nl/nieuws/vrije-gedachten-over-de-islam

Zin in de stad – verslag

zininstad2016_IMG_5514Op zondagmiddag 3 april waren er wandeltochten in de stad Groningen met een spirituele, muzikale afsluiting. Een initiatief van het Platform voor Religie en Levensbeschouwing. De middag is vormgegeven vanuit nieuwe interreligieuze verbindingen door mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen. Een ieder heeft zijn eigen achtergrond en werd uitgedaagd om uit zijn eigen comfortzone te komen om een gezamenlijk programma te maken. En dat in het tijdsbestek van enkele weken. Thema ‘bezinning’, hoe geef je dat vorm? Paulien Ex (van Paulien Excursions), had zich in deze vraag verdiept om daar een stadswandeling bij te maken. En hoe maak je daarop aansluitend een interreligieuze bijeenkomst met muziek en verstilling? Die uitdaging zijn Else Marijke Schot (boeddhist) en Alberte van Ess (van het Stadsklooster, protestants) aangegaan. Het werd een afsluiting met zowel mantra’s als gebeden met overdenking. Een geslaagde middag, waarbij er ruimte was voor ontmoeting en uitwisseling met koffie en thee achteraf. Een deelnemer, Meindert Harms, schrijft hierover:

zininstad2016_IMG_5513“Wat een waardevolle ervaring op de zondagmiddag! Een rondleiding in Groningen door Paulien met aandacht voor historische tekens van bezinning. De Martinikerk met beelden van Liudger en Sint Martinus. Gekoppeld aan bevrijding en onderdrukking 1940-1945 een beeld van St. Joris en de draak. De verblijfplaats van de moderne devoten. Allemaal mensen die in hun tijd betekenis gaven aan geloof en bezinning. In de Lutherse kerk, waarbij het zonlicht door het glas in lood kleurde, hebben we een vervolg gehad. Hier werden prachtige mantra’s gezongen, met harp begeleid door een mevrouw. En er was stilte. De bezinning compleet, ik hoop dat dit wordt herhaald. “Out beyond ideas of wrongdoing en rightdoing, there is a field. I’ll meet you there” , een mooi gedicht van Rumi op muziek gezet die nog in mijn hoofd nazingt.

Namens het Platform alle deelnemers en organisatoren bedankt voor de middag. Ook dank voor de vrijwilligers van het Stadsklooster die met liefde de ruimte en catering tijdens de afsluiting hebben verzorgd.

Anne Pauly, organisator en lid Platform voor Religie en Levensbeschouwing.

zininstad2016_IMG_5478zininstad2016_IMG_5485
zininstad2016_web

Zin in de stad

Bezinningswandeling door de Groninger binnenstad met muzikale en verstillende afsluiting

zin in de stad - poort rode weeshuisOp zondagmiddag 3 april organiseren we twee  begeleide wandelingen. Er wordt stil gestaan bij plekken in de binnenstad Groningen waar spirituele of levensbeschouwelijke idealen worden uitgedrukt. Het zijn ook plaatsen waar groepen mensen in het verleden samenkwamen en of leefden, omdat ze dezelfde levensbeschouwing hadden. Of plekken die ons laten stil staan bij wat onverdraagzaamheid jegens een andere groep of religie tot gevolg kan hebben. De route voert verder langs een aantal beelden van heiligen met symbolische betekenis. De tocht wordt afgesloten in de Lutherzaal waar er een spirituele afsluiting zal zijn met harpmuziek.

Start wandeling 1 om 13:00 uur
Start wandeling 2 om 15:00 uur
De wandeling duurt ruim een uur, de afsluiting circa  een half uur

Per wandeling kunnen er max. 23 personen mee

Deelname is gratis, aanmelden via mail: aanmelding@platform-groningen.nl

Organisatie: Platform Religie en Levensbeschouwing i.s.m. het Stadsklooster
Ontwikkeling en uitvoering wandeling: Paulien Excursions
Muzikale en spirituele afsluiting: Else Marijke Schot en Alberte van Ess

Persbericht Compassieprijs 2016

Compassieprijs 2016 in het teken van een humane economie

compassieprijs 2016Economie en compassie; ze worden niet snel in één adem genoemd.
De één gaat over geld en winst, het ander over empathie en mededogen.
Toch is een verbinding tussen beiden mogelijk en van groot belang voor menselijk welzijn en maatschappelijke stabiliteit.

De Compassieprijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’ en bestaat sinds 2011.
De Compassieprijs 2016 wil waardevolle aanzetten tot een humane economie ondersteunen.
Mensen die zich op dit terrein binnen de Nederlandse samenleving verdienstelijk maken met kleine bedrijven (tot 50 werknemers) of met andere belangrijke initiatieven -bijvoorbeeld in de vorm van artikelen, boeken, onderzoeken of projecten- kunnen tot 8 april a.s. genomineerd worden.

De Compassieprijs is een initiatief van de Stichting Handvest voor CompassieNL.
Dit jaar werkt de stichting samen met de Gemeente Rotterdam en de Rotterdamse partij Nida vanwege de ondertekening van het internationale Handvest voor Compassie door de stad op vrijdag 20 mei aanstaande. Tijdens een groot evenement zal ook de Compassieprijs 2016 worden uitgereikt.

Tot de jury van de Compassieprijs 2016 behoren:

Semiha Denktas
Head of Department Social & Behavioural Sciences at Erasmus University College
Marianne van den Anker
Voormalig wethouder Gemeente Rotterdam, programmamaker, presentator
Farid Darkaoui
Directeur Zaken Expert BV
Mustafa Kus
Voorzitter Stichting Omalief en winnaar Compassieprijs 2015
Ruben van Zwieten
Predikant en ondernemer, initiatiefnemer van De Nieuwe Poort (Amsterdam) en
De Nieuwe Poort in de Steigers (Rotterdam)

Zie voor meer informatie en het nominatieformulier:
http://www.handvestvoorcompassie.nl/compassieprijs